EPISIL
 
繁體中文
English
公司簡介
公司介紹
經營理念
大事紀
公司榮譽
廠區介紹 »
品質政策
環保衛生安全政策
企業永續
漢磊科新聞專區
 
首頁 > 公司簡介 > 廠區介紹
廠區介紹

元件創新廠

 

潔淨室面積

1,000m2  (Class 10)

晶圓尺寸

4 吋、5

月產能

4 2,000 pcs5 10,000 pcs

地址

新竹市科學工業園區創新一路3

電話

+886-3-577-9245

傳真

+886-3-577-6289

 

元件研新廠

 

潔淨室面積

2,000m2  (Class 10)

晶圓尺寸

6

月產能

17,000 pcs

地址

新竹市科學工業園區研新二路5

電話

+886-3-577-9245

傳真

+886-3-577-0879

 

元件研發廠

 

潔淨室面積

6,300m2  (Class 1)

晶圓尺寸

6

月產能

33,000 pcs

地址

新竹市科學工業園區創新一路18

電話

+886-3-577-9245

傳真

+886-3-578-4804

 

 

© 2021 Episil Technologies Inc.